Counselling

Wat te doen bij
psychosociale klachten?

Counselling bij psychosociale klachten

Onder psychosociale klachten verstaan we problemen die stress en/of relatie gerelateerd zijn.

Counselling kan een manier zijn om je klachten en/of problemen op een goede en snelle manier aan te pakken. Alvorens een counsellingsproces in te gaan zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij vooral centraal staat of jij je veilig voelt en er wederzijds vertrouwen is.
When you change the way you look at things, 
things you look at change

Het counsellingsproces verloopt als volgt

Na het kennismakingsgesprek volgen er counselling gesprekken zijn erop gericht om inzicht te verkrijgen van wat er speelt en de mogelijke oorzaken. Gedurende dit proces wordt er niet te lang stilgestaan bij het verleden, samen wordt er naar de gewenste toekomst gezocht.

Vervolgens worden er doelen vastgesteld, hierbij worden alle mogelijke ins en outs besproken. Dan volgt er een actieplan op papier, met de benodigde concrete stappen om de gestelde doel(en) te bereiken. Het resultaat is natuurlijk afhankelijk van motivatie en inzet, dit kan ook bepalend zijn voor de duur van het counsellingsproces.

Duur van het counsellingsproces

Counselling is een relatief kortdurende en laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening van gemiddeld zo’n 5 á 8 sessies, afhankelijk van wat er speelt. Het kan voorkomen dat er meer sessies nodig zijn, dit wordt dan altijd in onderling overleg besloten. Minder sessies is natuurlijk ook mogelijk, soms heeft iemand na 2 sessies al voldoende handvatten in handen om de klachten aan te pakken en alleen verder te gaan.

Bij counselling heb jij de regie, jij start het traject en jij bepaalt ook wanneer het eindigt.