Systemisch coachen

Wat is systemisch werken?

 

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door het systeem waarvan je deel uitmaakt. Zoals familie, werkkring, school, vereniging-club en/of sociale omgeving. De plek die je inneemt en je handelswijze zijn vaak het gevolg van wat er gebeurt of gebeurt is binnen een systeem. Onbewuste patronen, niet vertelde verhalen en thema's kunnen belemmeringen vormen in ons leven. Door je belemmeringen en verlangens op te stellen wordt het onzichtbare, zichtbaar en kan dit helend werken voor jezelf en veranderingen brengen binnen het systeem. 
 

I am no one's to be claimed,
I belong to me

Systemisch werken in de praktijk.

Systemisch werken gebeurt middels opstellingen. Een systeem kun je vergelijken met een berg die in het water staat. Het deel dat zichtbaar is voor onszelf en omgeving steekt boven de waterspiegel uit, dat is de bovenstroom
Het onzichtbare, verborgen deel van de berg, noemen we de onderstroom. Juist in die onderstroom zijn de diepere wortels die voortkomen uit een ver verloren of verborgen geschiedenis genesteld.  Deze spelen vaak onbewust een rol in ons dagelijkse leven. Vaak zij wij loyaal aan onze voorouders en in onze blokkades liggen hun pijn, verdriet en andere emoties verborgen, die de belemmeringen/ verstrikkingen vormen waarmee we worstelen, zonder dat we dit ons bewust zijn.  Een opstelling legt het verborgen deel bloot en juist daar ligt vaak onze kracht. Je gevoel kan je veel vertellen, mits je het ruimte geeft om er te mogen zijn. De verborgen verhalen worden zichtbaar, waardoor we inzicht krijgen op hoe de verschillende aspecten en generaties onbewust hun invloed uitoefenen in het heden.
Een opstelling werkt bevrijdend, snel en creëert beweging, zodat jij in het Hier en Nu echt jezelf kan gaan leven. 

De opstellingsvormen

Er zijn verschillende vormen van opstellingen. De opstellingen waar ik mee werk zijn:
  • De blaadjes/grondanker opstelling: dit is een één op één setting. We werken met blaadjes/grondankers die iets of iemand representeren. Je kunt allerlei zaken opstellen zoals je relatie met geliefde, je moeder, je vader, je familie. Je belemmeringen, je verlangens. Je werk, je studie enzovoorts.  
  • Met representanten: setting met representanten, hulpvrager en opsteller. De hulpvrager vraagt aan de representanten om iemand of iets te vertegenwoordigen, die vervolgens zijn /haar plek inneemt in het veld. Dit gebeurt puur op gevoel en intuïtie. Het is een vorm die heel diep gaat en veel inzicht biedt aan de hulpvrager. 
  • De tekening: tijdens het tekenen wordt helder waar je tegenaan loopt, welke verstrikkingen er zijn en de invloed die dat heeft op jouw functioneren, je gezondheid en je relaties. 
  • Tafelopstelling: hier werken we met poppetjes die iemand representeren. Het geeft een helder inzicht in de verhoudingen binnen het gezin van herkomst, familie, werkkring en hoe en welke plek jij inneemt hierin. 

De gekozen opstelling is afhankelijk van jouw voorkeur en uiteraard van wat bij je past. Dit wordt in het voorgesprek besproken.

Hoe werk ik?

Ik werk volgens het nieuwe intuïtieve opstellen. Daarvoor geldt dat je je open durft te stellen en op je gevoel en intuïtie vertrouwd. Binnen het nieuwe opstellen beweegt het veld vanuit zichzelf, waardoor je gesteund voelt in je eigen kracht. 
Voelen en beleven is belangrijk, de woordelijke verklaringen zijn in deze vorm van opstellingen van ondergeschikt belang. Dat is tevens de kracht van het nieuwe opstellen. Ons gevoel en intuïtie verteld ons zoveel meer dan woorden ooit kunnen. 

De thema's

Opstellingen kunnen gaan over allerlei thema's die in je leven spelen. Thema's die jou blokkeren en belemmeren om jezelf te leven. 

Thema's zoals:

  • liefde, relaties en intimiteit
  • lichaam, gezondheid/ziekte
  • werk, geld, carrière


 

Wil jij ook 'jezelf' leven zonder belemmeringen?

Dan is het doen van een opstelling  een goede optie.

Door een opstelling krijg jij meer inzicht in jouw belemmeringen. Zodat je deze mag loslaten en beweging creëert waardoor de energie kan gaan stromen. Dit zorgt voor verandering bij jezelf maar tevens ook in je omgeving.

Wil je meer informatie neem dan contact op.   

 

Voor prijzen verwijs ik je naar de tarievenpagina op deze website.